Word vriend van de stichting

Word vriend van de stichting

Als je vriend wordt van de Stichting Subglottische Stenose, draag je bij aan ons doel; belangenbehartiging van patiënten met subglottische stenose. Je bent al vriend van de stichting vanaf € 25,- per kalenderjaar.

Via onderstaand aanmeldingsformulier schrijf je je (tot wederopzegging) in als vriend en contribuant van Stichting Subglottische Stenose. Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om; meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Ik word vriend van de stichting!

De IBAN-code bestaat uit een landcode, een controlegetal en een bankcode, gevolgd door je rekeningnummer (totaal 10 getallen, aanvullen met voorloopnullen indien nodig). Bijv. NL20INGB0001234567. We gebruiken dit nog NIET voor incasso. Als we t.z.t. zo ver zijn, moet je daar apart een machtiging voor afgeven.