Periodieke gift

Waarom een periodieke gift?

Het grote voordeel is dat jouw gift volledig aftrekbaar is van jouw belastbaar inkomen. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Voor de stichting is jouw gift van groot belang. Jouw steun maakt het ons mogelijk om onze doelen te realiseren.

periodieke gift

Wat is een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging;
  • Je betaalt het bedrag in 5 kalenderjaren achter elkaar, langer mag ook;
  • Je hebt vastgelegd wanneer jouw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Stel je komt te overlijden voor die termijn afloopt, dan stopt de jaarlijkse gift ook.

Wat is het verschil met een gewone gift?

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag van jouw gewone giften hangen af van je drempelinkomen. Dat is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met je persoonsgebonden aftrek. Als je online aangifte doet, staat het drempelbedrag ingevuld op het scherm waar je giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je dus meer hebt gegeven, mag afgetrokken worden, tot een maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

Moet ik bij een periodieke gift ook rekening houden met een drempel?

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximum van € 250.000,- per jaar.

Voorwaarden voor een periodieke gift

  • Jouw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Stichting Subglottische Stenose is zo’n ANBI instelling;
  • Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting;
  • Je hebt de gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken, of in een overeenkomst die je zelf met de vereniging sluit;
  • Je krijgt niets in ruil voor jouw gift en je hebt deze gift niet contant gedaan.

Hoe regel ik die periodieke gift?

Op de website van de Belastingdienst vind je het formulier Periodieke Gift dat je kunt gebruiken om je periodieke gift vast te leggen. Je vult het document in en stuurt deze naar:

Hierna vullen wij de resterende gegevens in en krijg je het document retour. Dit kun je dan bewaren in je eigen administratie.


Misschien wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Wil je ons liever op een andere manier steunen?

Dat kan natuurlijk ook.