Vanderbilt University & NoAAC

N.B. Genoemde aantallen zijn gedateerd. Dit wordt ververst zodra we recente informatie hebben.

De Vanderbilt University in Amerika doet onderzoek onder ruim 1.000 ISGS patiënten. Het doel van het onderzoek is om de verschillende behandelingen en hun resultaten goed te kunnen vergelijken. De patiënten noteren elke dag hun peakflow waarden en vullen elke 3 maanden een vragenlijst in. Op die manier worden de patiënten gemonitord en kunnen conclusies worden getrokken over de effectiviteit van behandelingen op zowel gezondheid als op levenskwaliteit.
Daarnaast proberen de onderzoekers om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van ISGS. Maar dat laatste staat echt nog in de kinderschoenen.

In deze (Engelstalige) video van oktober 2021 van Dr. Gelbard over subglottische stenose worden conclusies en inzichten uit bovengenoemd onderzoek gedeeld.

De studie had in eerste instantie een looptijd van 3 jaar. In 2018 is 25.000 Amerikaanse Dollar opgehaald om het onderzoek nog 2 jaar voort te kunnen zetten.

Voor dit onderzoek hebben een aantal ziekenhuizen de handen ineengeslagen en hiervoor de North American Airways Collaborative (NoAAC) gevormd. Meer weten over deze organisatie? Bekijk dan de website van het NoAAC.