Bedankt voor je steun!

Jouw gift maakt het mogelijk om onze doelen te verwezenlijken!

Tot slot willen we je vragen om een machtigingsformulier in te vullen voor automatisch incasso. Zodat wij vanaf volgend jaar jouw vriendenbijdrage rond 26 januari kunnen incasseren. Dat scheelt ons enorm veel werk namelijk.