Privacy verklaring

Stichting Subglottische Stenose hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij nemen je privacy serieus en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Wij vragen je alleen om persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor onze (financiële) administratie en communicatie.
 • Wij vragen je om toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je die aan ons hebt verstrekt.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij je ons daar expliciet toestemming voor geeft.
 • Wij zijn op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens en respecteren deze.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • e-mailadres
 • naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • telefoonnummer
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Machtiging SEPA incasso

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?

We verwerken de algemene persoonsgegevens om digitaal met je te kunnen communiceren, je een verzoek tot betaling te kunnen sturen of een incasso te kunnen doen als je daar toestemming voor gegeven hebt en en je te informeren over bijeenkomsten en andere belangrijke zaken.

Wanneer verwerken we deze persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens leggen we vast op het moment dat je vriend wordt van de stichting of op het moment dat je dat zelf op onze website vraagt om van de stichting op de hoogte gehouden te worden.

Hoe lang bewaren we deze persoongsgegevens?

Persoonsgegevens van vrienden blijven vastgelegd tot wederopzegging. Aan het eind van het jaar volgend op het laatste contributiejaar worden de persoonsgegevens verwijderd met uitzondering van de financiële gegevens. Deze moeten van rechtswege zeven jaar worden bewaard, daarna worden ook deze vernietigd.

Van nieuwsbriefabonnees worden de persoonsgegevens direct verwijderd zodra daartoe een verzoek binnenkomt.

Hoe gaan we om met beeldmateriaal van bijeenkomsten?

Op bijeenkomsten wordt er soms beeldmateriaal vastgelegd. We bewaren die foto of video onbeperkt. We vragen vooraf of we jouw beeldmateriaal voor een bepaald doel mogen gebruiken. Je mag deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Zonder toestemming zal er daarna geen beeldmateriaal van jou in nieuwe webpagina’s, folders e.d. gebruikt en gedeeld worden. Als je jouw toestemming intrekt, bewaren we jouw beeldmateriaal niet meer.

Cookies

De Stichting Subglottische Stenose maakt op deze website alleen gebruik van cookies om een goed en snel gebruik te waarborgen en om via Google Analytics inzicht te krijgen in de manier waarop u onze website gebruikt. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie.